TOUR TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Sắp xếp theo:
ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM
8.900.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4 5

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN
3.990.000₫

Ngày đi: 28 29/04

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
9.990.000₫

Ngày đi: Tháng 10 11 12

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA
13.990.000₫

Ngày đi: Tháng 10 11 12

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

QUÝ CHÂU - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- THIÊN MÔN SƠN- TRƯƠNG GIA GIỚI QUÝ CHÂU - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- THIÊN MÔN SƠN- TRƯƠNG GIA GIỚI
9.690.000₫

Ngày đi: Tháng 10 11 12

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- THIÊN MÔN SƠN- TRƯƠNG GIA GIỚI NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- THIÊN MÔN SƠN- TRƯƠNG GIA GIỚI
7.190.000₫

Ngày đi: Tháng 10 11 12

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TRÙNG KHÁNH – CAO NGUYÊN SHANGRILA – ĐẠI NGHIÊN CỔ TRẤN LỆ GIANG TRÙNG KHÁNH – CAO NGUYÊN SHANGRILA – ĐẠI NGHIÊN CỔ TRẤN LỆ GIANG
16.690.000₫

Ngày đi: Tháng 11 12

Thời gian: 6 ngày 5 đêm