TOUR TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Sắp xếp theo:
ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM
8.900.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4 5

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA
15.690.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4 5

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN
3.990.000₫

Ngày đi: 28 29/04

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG  DƯƠNG MINH SƠN  - ĐÀI BẮC ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG  DƯƠNG MINH SƠN  - ĐÀI BẮC
11.990.000₫

Ngày đi: tháng 5 6 7

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA
14.690.000₫

Ngày đi: Tháng 4 5

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN  -  QUÝ CHÂU -  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN  -  QUÝ CHÂU -  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
10.990.000₫

Ngày đi: Tháng 7 8

Thời gian: 6 ngày 5 đêm