TOUR TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Sắp xếp theo:
ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
11.500.000₫

Ngày đi: Tháng 5 6 7

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

TRÙNG KHÁNH - CAO NGUYÊN SHANGRILA - ĐẠI NGHIÊN CỔ TRẤN LỆ GIANG TRÙNG KHÁNH - CAO NGUYÊN SHANGRILA - ĐẠI NGHIÊN CỔ TRẤN LỆ GIANG
16.690.000₫

Ngày đi: Tháng 7 8 9 10

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI
11.690.000₫

Ngày đi: Tháng 6 7 8

Thời gian: 6 ngày 5 đêm