Tour nước ngoài

Sắp xếp theo:
NAGOYA – OSAKA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ - YAMANASHI - TOKYO NAGOYA – OSAKA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ - YAMANASHI - TOKYO
35.900.000₫

Ngày đi: 16/04

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND - CÔNG VIÊN YEOUIDO SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND - CÔNG VIÊN YEOUIDO
11.900.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

DUBAI – ABU DHABI DUBAI – ABU DHABI
25.900.000₫

Ngày đi: Tháng 2 3 4

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG  DƯƠNG MINH SƠN  - ĐÀI BẮC ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG  DƯƠNG MINH SƠN  - ĐÀI BẮC
11.990.000₫

Ngày đi: tháng 5 6 7

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

SINGAPORE – MALAYSIA SINGAPORE – MALAYSIA
11.990.000₫

Ngày đi: tháng 5 6 7

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

BANGKOK - STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY BANGKOK - STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY
Liên hệ

Ngày đi: -/--/---

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP
56.900.000₫

Ngày đi: Tháng 5 6 7

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA THÀNH CỔ LỆ GIANG-NÚI TUYẾT NGỌC LONG-KHE HỔ NHẢY-SHANGRILA
15.690.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4 5

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN NAM NINH - LONG MÔN THUỶ BỘ - CẦU KÍNH XANH - THANH TÚ SƠN
3.990.000₫

Ngày đi: 28 29/04

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

BANGKOK - PATTAYA BANGKOK - PATTAYA
6.390.000₫

Ngày đi: 6 7 8

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM ALƯ CỔ ĐỘNG - CÔN MINH – THẠCH LÂM
8.900.000₫

Ngày đi: Tháng 3 4 5

Thời gian: 5 ngày 4 đêm